Psykolog Maria Sirnes Øien (MNPF)                               

                                                                             

                   

Noen vanlige årsaker til å oppsøke psykolog:

 

           

Angstlidelser

 

 

Depressive lidelser

 

 

 

 

Traumebehandling og EMDR

 

 

Hva kan psykologer hjelpe med?

 

Henvendelser/

Priser /

ventetider /

tidspunkt /

 

 

 

Midlertidig adresseendring:

 

Jeg er for tiden bosatt i Drammen og tar derfor inntil videre, ikke i mot privatpasienter i Oslo.

 

Kontoradresse i Drammen:

Nedre Storgate 43

 

Du er velkommen til å ta kontakt per telefon på hverdager inntil kl. 20.00

 

Telefon: 4108 3816

Email: henvendelser@psykologioslo.no

 

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt

 

For mer informasjon om pris, ventetid og varighet på timer vennligst les mer her

 

________________________________________________________

 

Om å gå til psykolog »

 

Mange vil på et eller flere steder i livet oppleve at de har vanskelige perioder hvor de opplever å stå fast eller vært sterkt plaget med angstsymptomer eller depresjoner.

 

Les mer >>

 

 

Angst »

Angst innebefatter en kompleks og bred kombinasjon av følelser, som frykt, engstelse, bekymring og panikk, og kroppslige symptomer som hjertebank, brystsmerte, pustevansker, svette, svimmelhet, rødme og kvalme.

 

Les mer >>

 

 

Depresjon »

Depressive syndromer er kjennetegnet av senket sinnsstemning, mindre glede eller interesse for ting som en før var opptatt av og mindre energi enn vanlig.

 

Les mer >>

 

 

Traumer og behandling »

Les mer om traumer og behandling av disse med EMDR (Eye Movement Desentization Therapy) her:

 

EMDR som ledd i behandling av PTSD og traumer»

 

 

                                           

www.psykologioslo.no © 2009 • Kontakt Priser