Noen vanlige årsaker til å oppsøke psykolog:

 

           

Angstlidelser

  • Sosial angst
  • Fobier

 

 

 

Depressive lidelser

 

 

 

 

Traumebehandling og EMDR

 

 

Eksistensialistiske kriser og spørsmål

 

 

Om meg

 

Priser /

ventetider /

tidspunkt /

 

 

 

Angst»

 

Angst har evolusjonært sett en viktig funksjon for

overlevelse og kan være en normal og adekvat reaksjon

på ytre trusler. Angst kan sees som en forsvarsmekanisme som forbereder kroppen på flykte fra eller konfrontere

(sloss mot) kilden som utgjøre en trussel.

 

Angst kan bli et problem og utvikle seg til en psykisk lidelse

dersom angstreaksjonen er betydelig overdreven og

ikke står i et fornuftig forhold opp mot faktisk trussel. Feillæringer om eksterne trusler, som kan være basert

på for eksempel overgeneraliseringer ut fra dårlige opplevelser, og/eller biologisk betingede sårbarheter

kan føre til problematiske angstreakssjoner.

 

 

Det finnes mange typer angstlidelser, under kan du lese om tre av de mer vanlige formene for angst:

 

Sosial angst/sosial fobi

Sosial angstlidelse (DSM-IV 300,23), også kalt sosial fobi er en angstlidelse som kjennetegnes av intens frykt i sosiale situasjoner som forårsaker betydelig ubehag og nedsatt evne til å fungere i deler av dagliglivet. Diagnosen kan være av en spesifikklidelse (da kun enkelte spesielle situasjoner er fryktet) eller en generalisert lidelse. Generalisert sosial angstlidelse innebærer vanligvis en vedvarende, intens, kronisk frykt for å bli bedømt av andre, og av å være flau eller ydmyket på grunn av ens egne handlinger. Denne frykten kan bli utløst ved en oppfattet eller en faktisk bedømning fra andre. Mens frykten for sosial interaksjon kan bli gjenkjent av pasienten som overdreven eller urimelig, kan det å overvinne den være vanskelig for en som er rammet av sosial fobi. Om lag 13,3 % av befolkningen kan oppfylle kriteriene for en sosial angstlidelse på et tidspunkt i løpet av livet (ifølge undersøkelsen med det høyeste estimatet), med en mann:kvinne ratio på 2:3.

 

Les mer>>

 

Fobier

En fobi (fra phóbos, som betyr «frykt» eller «sykelig frykt») er en irrasjonell, intens og vedvarende frykt for visse situasjoner, aktiviteter, gjenstander, dyr eller mennesker. Det viktigste symptomet på denne lidelsen er et overdrevent og urimelig ønske om å unngå det fryktede stimulus. Når frykten er utenfor egen kontroll, og hvis frykten forstyrrer dagliglivet, kan kriteriene for en diagnose på en av angstlidelsene være oppfylt.

 

Les mer>>

 

 

 

www.psykologioslo.no © 2009 • Kontakt • Om meg